หน้าหลัก

แนะนำระบบ

ราคาค่าบริการ

ติดต่อเรา

ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500-4,000 บาท/ปี ตามจำนวนนักเรียนที่ใช้งาน

รายละเอียดที่จะได้รับ
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
       ระยะเวลาการใช้งาน  1  ภาคเรียน
       ใช้งานระบบผ่าน URL
       https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
      *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม
      (รูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
        - คู่มือสำหรับนักเรียน
        - คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม
        - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (PDF)
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
       (กรณีโรงเรียนต้องการใช้งานด่วน ติดตั้งระบบภายใน 1 ชั่วโมง)
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ
รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้

หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา, เอกสารที่จะใช้ประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน หรือปรับแต่งการทำงานของระบบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  

ทดลองใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี 30 วัน

ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ทดลองใช้ระบบฟรี ครบ 30 วัน ไม่ต้องการใช้งานต่อ ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่สมัครทดลองใช้ระบบ

รายละเอียดที่จะได้รับ
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
      ใช้งานระบบผ่าน URL
        https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
      *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ

ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี

ทดลองใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี 30 วัน

ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี 1 ภาคเรียน
        เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่กำลังหาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์เพื่อใช้งาน ได้ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบฟรี เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียดที่จะได้รับ
        ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
        ระยะเวลาการใช้งาน  1  ภาคเรียน
       ใช้งานระบบผ่าน URL
        https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
        *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
        บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
        คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม (รูปแบบไฟล์ PDF)
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคเรียน
ตัวอย่างเว็บไซต์/ทดสอบ    คลิกที่นี่!!

©2024 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
Version 1.0