สมัครใช้ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี!! (ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียดที่จะได้รับ
        ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
        ระยะเวลาการใช้งาน  1  ปี

       ใช้งานระบบผ่าน URL
        https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
        *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
        **สามารถใช้งานร่วมกับชื่อ Sub Domain ของโรงเรียน ตามที่ต้องการได้
        บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
        คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม (รูปแบบไฟล์ PDF)
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี
ทดสอบ/ตัวอย่างเว็บไซต์    คลิกที่นี่!!

.webactivity.online
หมายเหตุ
        เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลและติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งรายละเอียดไปยังอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
        หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่