สมัครใช้บริการระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์S4 : รองรับจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,400 คน
.webactivity.online
กรณีต้องการใช้งาน URL เว็บไซต์กำหนดเป็นชื่อ Sub Domain ของโรงเรียน สามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์