ช่องทางติดต่อเรา

CONTACT

ให้บริการระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โดย
แสตมป์ไอที | Stamp IT
ที่ตั้ง 89 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1593917 (ถิรชาติ)
อีเมล์: thirachat.it7@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.stamp-it.in.th/

หากท่านที่สนใจใช้บริการระบบจากเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่