ราคาค่าบริการ

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500-4,000 บาท/ปี ตามจำนวนนักเรียนที่ใช้งาน ดังนี้

ราคาค่าบริการ

รายละเอียดที่จะได้รับ

 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
     ใช้งานระบบผ่าน URL
      https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
         *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
 บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม
     (รูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
      - คู่มือสำหรับนักเรียน
      - คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม
      - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (PDF)

ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
     (กรณีโรงเรียนต้องการใช้งานด่วน ติดตั้งระบบภายใน 1-2 ชั่วโมง)
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ
รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
หมายเหตุ  ต้องการใบเสนอราคาหรือปรับแต่งการทำงานของระบบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  

Scroll to Top