ราคา

 ราคาโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ - 31 มีนาคม 2567 เริ่มต้นที่ 500-3,000 บาท/ปี ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียน ดังนี้

คลิกสั่งซื้อ [S1]
คลิกสั่งซื้อ [S2]
คลิกสั่งซื้อ [S3]
คลิกสั่งซื้อ [S4]
ราคาค่าบริการ

 รายละเอียดที่จะได้รับ

  ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

       ใช้งานระบบผ่าน URL
         https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
       *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง

  บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม
          - คู่มือสำหรับนักเรียน  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
          - คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
          - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ  (รูปแบบไฟล์ PDF)
  รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
  ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
  ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ

หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา/ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่