หน้าหลัก

แนะนำระบบ

ราคาค่าบริการ

ติดต่อเรา

สมัครใช้บริการระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

รูปแบบที่สมัครใช้บริการ
รูปแบบ S4 : ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ค่าบริการ 4,000 บาท/ปี
รองรับจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.../สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรุงเทพมหานคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล
https://*ชื่อโรงเรียน
.webactivity.online
หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา, หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
©2024 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
Version 1.0