หน้าหลัก

แนะนำระบบ

ราคาค่าบริการ

ติดต่อเรา

สมัครทดลองใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี 30 วัน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.../สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรุงเทพมหานคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล
https://regis.webactivity.net/*ชื่อโรงรียน
หมายเหตุ
        เมื่อตรวจสอบข้อมูลและติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับข้อความ SMS แจ้ง ส่วนรายละเอียดการเข้าใช้งานจะส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
        หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
©2024 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
Version 1.0