หน้าหลัก

แนะนำระบบ

ราคาค่าบริการ

ติดต่อเรา

สมัครใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี 1 ภาคเรียน (ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)

ระบบกิจกรรมชุมนุมฟรี
        เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่กำลังหาระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์เพื่อใช้งาน ได้ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบฟรี เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียดที่จะได้รับ
        ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
        ระยะเวลาการใช้งาน  1  ภาคเรียน
       ใช้งานระบบผ่าน URL
        https://*ชื่อโรงเรียน.webactivity.online
        *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
        บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
        คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุม (รูปแบบไฟล์ PDF)
ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคเรียน
ตัวอย่างเว็บไซต์/ทดสอบ    คลิกที่นี่!!
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรุงเทพมหานคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล
.webactivity.online
* ระบุชื่อย่อหรือชื่อเต็มโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ
        เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลและติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งรายละเอียดไปยังอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
        หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
©2024 ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
Version 1.0